Bela crkva Karanska

Bela crkva Karanska, posvećena Blagoveštenju, nalazi se u selu Karanu kod Užica, a podigao ju je, kao svoju zadužbinu, župan Petar (Brajan), između 1340. i 1342. godine. Samo mesto crkve je korišćeno kao kultno još u doba Rimljana, o čemu svedoče rimski nadgrobni spomenici u neposrednoj blizini.Arheološka istraživanja, obavljena 1975. godine, otkrila su u crkvi ktitorske grobove, a radovi na konzervaciji i restauraciji njene arhitekture i živopisa, obavljeni su 1980. godine.

Bela crkva Karanska se danas nalazi pod zaštitom Republike Srbije, kao spomenik kulture od velikog značaja