Picerije – Požega

“Pauk“
Zelena pijaca 2
tel: 061/156 35 35

“Babaluu“
Knjaza Miloša 54
tel: 061/22 22 558