Roška banja u požeškom selu Roge

ROŠKA BANJA LEKOVITA SVOJSTVA BANJE – LEKOVITA VODA

Roška banja ima termalni izvor. Izvorište lekovite vode Banje ima samo jedno vrelo.

Termalna voda u Banji ima temperaturu oko 26°C, sadrži magnezijum i kalcijum, kao i malu količinu rastvorenog lekovitog gasa vodonik sulfida. Zbog minimalne mineralizacije ova voda može da se pije u velikim količinama bez ikakvih štetnih posledica ili poremećaja elektroliitske ravnoteže u organizmu, a pri tome deluje kao prirodni diuretik i uvoseptik.

Lekovita voda izbija iz prirodnog izdana Izdašnost izvora je 20 litara u sekundi. Izvorište se nalazi u sredini uređenog kupališta. Njena voda je sprovedena i u česmu iz koje posetioci toče vodu i nose kućama. U bazene , voda prirodno ističe snažnim mlazom, stalno puneći dva bazena, tzv muški i ženski. Tokom sezone kupanja, voda se u bazenu prirodnim putem na svaka dva sata menja, takođe je moguće otvoriti klapne na bazenima potpuno ih isprazniti a zatim ponovo napuniti.

LEKOVITA SVOJSTVA VODE

Pijenjem banjska voda se može koristiti, kao dopunsko terapijsko sredstvo, u lečenju:makrourolitijaza,pesak u bubregu i mokraćnim putevima, i

hronične infekcije bubrega i mokraćnih puteva.

Kupanjem u terapijske svrhe kao dopunsko sredstvu lečenju koristi se kod sledećih oboljenja:

Zapaljenski reumatizam ( reumatoidni artritis /u smirenoj fazi bolesti/, Beheterevijeva bolest),Degenerativni reumatizam (artroze, spondiloze, spondilatroze),Ekstraartikularni reumatizam (fibroziti, miozati, pantikulati, tendiniti),

Posledice trauma i stanja posle preloma kostiju i hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu.

Kontraindikacije za upotrebu ove vode su za sledeća oboljenja:

srčana dekompenzacija,teški oblici angine pektoris,

maligna hipertenzija,akutna tuberkoloza pluća i drugih organa,

hronične bolesti u stadijumu pogoršanja i komplikacija,polne bolesti,

obilna i česta krvarenja, ma kog porekla,akutni tromboflenbitis donjih ekstremiteta,trofičke promene usled oštećenja perifernih arterija,

infektivna i parazitska oboljenja,graviditet.Specifikacija lekovite vode

TEMPERATURA: Kreće se od 26-27°C.

HEMIJSKI SASTAV: Termalna voda u Roškoj Banji su kategorisane kao kalcijum, magnezijum, hidrokarbonatnih oligomineralnh slabo sulfidnih hipotermi.

KISELOST I ALKALNOST: ph od 7,1 ova voda daje neutralnu reakciju.

GASNI SASTAV: Voda sadrži malu količinu vodonik sulfida.